Kanun Teklifleri

Tarih Kanun adı No Konusu Madde
2010 Eczacılık Kanunu 6197 Eczacılık mesleği 2
2009 Yükseköğretim kanunu 2547 Rektör Seçimi 13
2009 " 2547 ÖSYM 45
  " 2547 ÖSS yerleştirme 46
  " 2547 Katkı payı 9
2007 MEB. Kuruluş Kanunu 3797 Hizmet birimleri 9
2003 Adalet Akademisi kanunu 5954 Kanunun eleştirisi 1
2001 M.E.Temel Kanunu 1739 Yükseköğretim 38
2000 Özel Öğretim kurumları k. 625 Özel Öğretim 1
      Denetim ve gözetim 6
      Yabancı uyruklular 25
2000 Yükseköğretim Kanunu 2547 Öğrenci harçları 43
1997 Anayasa 1982 İnsan hakları 24
  "   Temel Eğitim 130

Patentler

Tarih PATENT
21.09.2012 Gravitasyon Motoru 4
06.09.2012 Gravitasyon Motoru 3
27.08.2012 Gravitasyon Motoru 2
23.07.2012 Gravitasyon Motoru 1
01.03.2011 Kütle çekim kuvvetinin etkisi ile su akıntılarından enerji elde edilme sistemi
17.06.2005 Kentler arası uzak mesafeler için hızlı ulaştırma sistemi
1979 Doğal karbondioksitlerin kalsinasyonu için özel fırın.
1979 Endüstriyel fırınların baca gazlarının temizlenmesi sistemi.
1979 Termik santrallerin baca gazlarının temizlenmesi.
1979 "Karbondioksit ve kuru buz" (Karbogaz) için marka tescili.
1953 Akaryakıt depolama tanklarında firenin kontrolü ve yangından korunma sistemi
1953 Irmak suyunun akışıyla çalışan otomatik sulama pompası