Projeler

 • Öğrencilerle ilgili Eğitim Reformları;
  • ÖSYM Öğrencileri yükseköğretime yerleştirmemeli,
  • ÖSYM yükseköğretime girecekler için yılda en az iki sınav yapmalı.
  • Öğrenci katkı payları % 25 (en çok 4.000 TL) ye çıkarılmalı.
 • Yönetimsel Eğitim Reformları;
  • Devlet Üniversitelerinde; Rektörler Mütevelli Heyetçe seçilmeli.
  • İlk ve Ortaöğretimin yönetimi için bağımsız, " Özerk Okullar kurulu " kurulmalı.
  • Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurulu Özerk olmalı.